Xarxes socials quines fan servir les empreses?

Xarxes Socials a les empreses

El passat mes de setembre va sortir a la llum l’”Informe Sobre Usos de Redes Sociales en Empresas 2014” elaborat per l’Asociación Española de la Economia Digital (Adigital), un interessant informe que ens apropa a la realitat que viuen les empreses amb les xarxes socials

Aquest informe està basat en l’enquesta que va llençar Adigital a la primavera passada. L’enquesta es va llençar per conèixer com utilitzen les xarxes socials les empreses espanyoles (captacions de nous clients, millora de la imatge de la marca, realitzar atenció al client..) Van rebre més 650 respostes que es van analitzar i va donar com a fruit aquest informe. Des de les raons per utilitzar cada xarxa social fins com s’exploten les més adoptades i el seu retorn d’inversió (ROI).

Pensem que a partir d’aquest document es pot trobar molta informació per recolzar la presa de decisions sobre l’estratègia en xarxes socials.Són 63 pàgines plenes de dades estadístiques molt interessants sobre les què nosaltres anirem fent diferents articles al nostre blog

Per començar ens centrarem en l’ús per part de les empreses de les xarxes socials:

infografia_s_xxss_iphone

Amb aquesta senzilla infografia es pot veure com el rànquing l’encapçala la xarxa social Twitter seguida deFacebook, ambdues amb quasi un 80% dels enquestats.

Les empreses fan servir tan Twitter com Facebook per la notorietat de la marca, incrementar el tràfic web, millorar la imatge de l’empresa,  recollir opinions dels clients  i promocionar productes o serveis.

Les xarxa Linkedin genera contactes amb clients potencials i a més ajuda a captar talents.

Amb Youtube aconsegueixen incrementar el tràfic web i promocionar productes.

Amb Google+, sens dubte, milloren el SEO i també incrementen el tràfic web.

Per finalitzar volem destacar, no com a xarxa social sinó com aplicació mòbil, l’utilització de Whatsapp ja que irromp com l’eina més utilitzada per la comunicació interna.

Amb aquestes dades queda clar que les empreses si volen evolucionar, per no quedar-se endarrerides i superades per la competència, han d’invertir en xarxes socials.

Amb Social Pime podràs tenir gestionades professionalment tres xarxes socials pel teu negoci (Facebook, Twitter i Google+)